Βέργος Γεώργιος – Πληροφορική (Θεσσαλονίκης)

Οι μαθητές την περασμένη χρονιά ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας και κληθήκαμε να προετοιμαστούμε για τις πανελλήνιες με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ αποτέλεσαν για μένα παράδειγμα επαγγελματισμού με την ποιότητα της διδασκαλίας χάρη στον τεχνολογικό εξοπλισμό τους και τις γνώσεις που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Αδιαμφισβήτητα στην επίτευξη του στόχου μου, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ με τη στοχευμένη καθοδήγηση που είχα.

Κοινοποίηση: