e-learning φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

Η διδακτική του αύριο... Σήμερα!

Σας παρέχουμε εξ' αποστάσεως φροντιστηριακά μαθήματα με χρήση Σύγχρονης και Ασύγχρονης Ψηφιακής Τηλεκπαίδευσης. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον μαθητή/φοιτητή να παρακολουθήσει τα μαθήματα διαδικτυακά, από τον ιδωτικό του χώρο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της φυσικής του παρουσίας στο χώρο του φροντιστηρίου.

Εμπλουτίζουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση

Επεκτείνουμε τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας με βίντεο-επικοινωνίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των μαθητών

Βελτιώνουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα

Πετυχαίνουμε αυξημένη ενεργή συμμετοχή των μαθητών και αφομοίωση της ύλης μέσω εικονικών και υβριδικών τάξεων και μεθόδων micro-learning

Μεγιστοποιούμε τους εκπαιδευτικούς πόρους

Χρησιμοποιώντας άρτιο εκπαιδευτικό υλικό και νέες τεχνολογίες, σας προσφέρουμε εκτεταμένες δυνατότητες και μαθησιακές ευκαιρίες

Μαθητές Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ) Μαθητές Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ) Μαθητές Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ)
Μαθητές Γ΄ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Μαθητές Β΄ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Μαθητές Α΄ Λυκείου (ΕΠΑΛ)
Φοιτητές

Σύγχρονη, καινοτόμα διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών οθονών

Τεχνολογική υπεροχή στην εξ' αποστάσεως διδασκαλία

Οι υπηρεσίες μας

Εξ' αποστάσεως εκπαιδευτικές υπηρεσίες για μαθητές λυκείου και φοιτητές

On-line Μαθήματα

Παρακολούθηση on-line μαθημάτων, την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται στην αίθουσα, με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δυνατότητες για ζωντανή αλληλεπίδραση και διάδραση με τον διδάσκοντα καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρωτοποριακή προσέγγιση στη διδασκαλία χωρίς όρια χώρου και χρόνου. Η ψηφιακή τάξη σε μια νέα καινοτόμα διάσταση.

Βιβλία - Βοηθήματα

Τα βιβλία μας έχουν εκπονηθεί από εξειδικευμένους, έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς, με αναγνωρισμένο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, και είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η εμπειρία και η ποιότητα της διδασκαλίας μας είναι σημείο αναφοράς σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο εκδοτικός οίκος ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ φημίζεται για την ποιότητα, την επιστημονική ακρίβεια και την συστηματοποίηση της γνώσης, που περιέχουν τόσο τα σχολικά μας βοηθήματα όσο και τα επιστημονικά μας συγγράμματα. Στόχος μας η μεθοδολογική προσέγγιση, η εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη, η βελτίωση της συνδυαστικής σκέψης των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα.

Ενισχυτικά - Επαναληπτικά Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών (Χριστόγεννα – Πάσχα) καθώς και τις τελυταίες εβδομάδες πριν τις εξετάσεις, παρέχονται ολιγοώρα «πακέτα ενισχυτικών μαθημάτων», είτε εντός της αίθουσας (on-site) στα Εκπαιδευτήριά μας είτε εξ’ αποστάσεως (distance learning), για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών. Με τα μαθήματα αυτά επανερχόμαστε με σύστημα σε όλα τα κεφάλαια της ύλης και ελέγχουμε διαρκώς την αφομοίωσή της. Η υποστήριξη συνεχίζεται με συστηματική παρακολούθηση της προόδου, με τους καθηγητές πάντα δίπλα να ενθαρρύνουν, να βοηθούν, να ενεργοποιούν και να απελευθερώνουν ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών.

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης - Tests

Δίνουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των τελικών εξετάσεων μέσα από τη συμμετοχή τους σε γραπτά διαγωνίσματα προσομοίωσης και tests, υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων. Με τα διαγωνίσματα προσομοίωσης οι μαθητές εξοικιώνονται με τις διαδικασίες των εξετάσεων, αποβάλλουν το άγχος τους και προσέρχονται σ’ αυτές απόλυτα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική – Σύνταξη Μηχανογραφικού

Ένα επιτελείο έμπειρων καθηγητών μας είναι στη διάθεση των μαθητών μας για να τους παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική πάνω σε θέματα εν γένει του εκπαιδευτικού συστήματος, της σπουδαιότητας επιλογής του Επιστημονικού Πεδίου αλλά και της δυνατότητας να αξιοποιηθούν οι δεξιότητές τους στις Ξένες Γλώσσες, στο Σχέδιο, στη Μουσική και στα Αθλήματα. Επίσης, παρουσιάζεται το σύνολο των Σχολών, τα προγράμματα σπουδών, οι δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, οι επαγγελματικές προοπτικές και οι δείκτες απορρόφησης από την αγορά εργασίας του αντίστοιχου επαγγέλματος. Επίσης, στους μαθητές - και τους γονείς τους - που ολοκλήρωσαν τη Γ΄ Λυκείου στα τέλη Ιουνίου, μετά τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων παρέχονται σεμινάρια και δίνονται οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της έννοιας «Σειρά Προτίμησης» σ’ αυτό.

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Παρέχουμε τη δυνατότητα για ατομική εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών μας σε πολύ ανταγωνιστικά πακέτα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Στη διαδικασία αυτή ο μαθητής αξιολογείται συστηματικά, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα κενά και οι αδυναμίες του, και εκεί να αποδοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. Η διδασκαλία ξεκινά πάντα από τα βατά θέματα και βήμα - βήμα εξελίσσεται στα πιο σύνθετα, από όπου με συνεχή εξάσκηση ο μαθητής οδηγείται στην πλήρη κατανόηση. Οι καθηγητές μας έχουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συνδυαστικής και συνθετικής ικανότητας του μαθητή, που οδηγεί σε εμπέδωση της εξεταστέας ύλης και διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες.

Γιατί να επιλέξω e-learning;

Ευελιξία

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε που και πότε θα έχετε πρόσβαση στο μάθημα, αρκεί φυσικά να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Αποτελεσματικότητα

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραμμα σπουδών να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Μαθητοκεντρικό Σύστημα

Ο γνώμονας γύρω από τον οποίο κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο εκπαιδευόμενος, δηλαδή εσείς. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου, καθιστώντας τον επικεφαλή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επικοινωνία-Αλληλεπίδραση

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. Έτσι λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε συχνά και να λαμβάνετε άμεσα feedback της δουλειάς σας. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξασφαλίζεται το κίνητρο σας για μάθηση.

Φιλικό Περιβάλλον

Η τεχνολογία μπορεί να αναπαραστήσει την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον, το οποίο προάγει την συνεχή εξέλιξη και την υψηλής ποιότητας επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, δίνοντας σας την ευκαιρία να αισθανθείτε μέλος ενός συνόλου, να μαθαίνετε και να δουλεύετε μαζί ακόμα κι αν ζείτε σε διαφορετικές πόλεις με κοινό στόχο –πάντα- τη μάθηση.

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ) 2019-2020

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ σας δίνουν τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε ολοκληρωμένα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ακόμα κι αν είστε μακριά από τις αίθουσες διδασκαλίας, στο δικό σας χώρο, χωρίς να προβληματίζεστε για το "πού" και το "πώς" της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Ομάδα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού
Σπουδών Υγείας

Ομάδα Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ) 2019-2020

Ομάδα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού
Σπουδών Υγείας

Ομάδα Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ) 2019-2020

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου (ΕΠΑΛ) 2019-2020

(*) Τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Ειδικότητας διδάσκονται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές είτε με φυσική παρουσία στην τάξη είτε με εξ’ αποστάσεως μαθήματα (e-learning), αναλόγως με τη ζήτηση και τη διαμόρφωση των τμημάτων.

Μαθήματα Α΄ & Β΄ Λυκείου (ΕΠΑΛ) 2019-2020

Για Φοιτητές

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Παρέχονται Πανεπιστημιακά Μαθήματα εξ΄αποστάσεως. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής διευκολύνεται στις περιπτώσεις που:

 • Οι μετακινήσεις από και προς το φροντιστήριο είναι δύσκολες και χρονοβόρες.
 • Χρειάζεται να εξεταστεί σε λίγα μαθήματα για να πάρει πτυχίο και δεν διαμένει πλέον στον τόπο των σπουδών του.
 • Εργάζεται ή/και διαμένει σε άλλη πόλη.
 • Σπουδάζει στο εξωτερικό και αναζητά την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να φτάσει στην ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Προετοιμάζουμε τους υποψηφίους για ένταξη σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ μέσω της διαδικασίας των Κατατακτηρίων Εξετάσεων που δεινεργούν σε ετήσια βάση η κάθε Σχολή και το κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Με βάση την εκάστοτε ζήτηση, διαμορφώνονται τμήματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις των εξής Σχολών/Τμημάτων:

 • Πολυτεχνική Σχολή Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αργονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών
 • Ιατρικής Σχολής
 • Οδοντιατρικής Σχολής
 • Φαρμακευτικής Σχολής
 • Κτηνιατρικής Σχολής
 • Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Νομικής Σχολής
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Γεωπονικής Σχολής
 • Τμήματα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΕΚΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Τα e-learning μαθήματα ξεκινούν στις 11 Σεπτεμβρίου

Λάβαμε το αίτημά σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του αιτήματός σας. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.

Ενδιαφέρομαι για

Περιγράψτε αναλυτικά το αίτημά σας και τα μαθήματα που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ E-LEARNING

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παπαναστασίου 90, Μπότσαρη,
54644, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2310.98.98.99
2310.98.98.97

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την αποθήκευσή τους.