ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 1ος τόμος

"ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Συνειρμικό και Λειτουργικό της Αρχαίας Ελληνικής – 1ος τόμος"

Η γνώση της σύνταξης, που διερευνά το σύστημα άρθρωσης των γλωσσικών μονάδων του λόγου, τους συνειρμούς και τη λειτουργία αυτών, θεωρείται σήμερα βασική προϋπόθεση προσέγγισης μιας γλώσσας. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει για την χώρα μας το πρωτοποριακό Συνειρμικό Συντακτικό του καθηγητή Μ. Ι. Μπαχαράκη. Στο συγκεκριμένο έργο του ο γνωστός δόκιμος φιλόλογος, εφαρμόζοντας τρεις καθολικούς γλωσσικούς νόμους, αποκαλύπτει εξελικτικά τη δομή της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, παρουσιάζει συστηματικά τα μορφονοηματικά σχήματα της γλωσσικά αρθρωμένης σκέψης, και προσεγγίζει τις συντακτικές δομές διεισδυτικά ως μήτρες νοητικής λειτουργίας. Η θεωρία τεκμηριώνεται με πλήθος μεταφρασμένων μαρτυριών από όλη την ελληνική γραμματεία, και στερεώνεται κατά κεφάλαια από μικροκείμενα εξάσκησης και γνωμικά παραθέματα. Το δίτομο έργο – πρόσφορα όργανο πρόσβασης στον αρχαίο ελληνικό λόγο – αποτελεί ευάρεστο βοήθημα για τον μαθητή, εργαλείο δουλειάς για τον καθηγητή, χρήσιμο βιβλίο αναφοράς για τον ειδικό μελετητή.

Η ύλη του έργου ξανοίγεται προοδευτικά και συνειρμικά (με λογική αλληλουχία, συνέχεια, συνέπεια και συνοχή), έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθεί το καθετί στη γένεσή του και να το εντάσσει σε κάποιο ευρύτερο σύνολο, για το οποίο έγινε ήδη λόγος. Υποτάσσεται έτσι με τη σειρά του το μερικό στο γενικό, και ό,τι θα φαινόταν στον αναγνώστη εντελώς καινούριο και διαφορετικό, το βλέπει πλέον οικείο και γνώριμο, γιατί αναγνωρίζει σ’ αυτό ένα γνωστικό υπόστρωμα που διασώζεται από τα προηγούμενα.

Σημειωτέον ακόμη ότι το ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ του Μ. Ι. Μπαχαράκη, έρχεται να δώσει ανάσα ανακούφισης σε καθηγητές και μαθητές που εντρυφούν στον Ελληνικό Λόγο αλλά και να τονώσει την αγάπη και την πίστη τους στην παιδευτική αξία του έργου τους, αφού με μια τέτοια ανατροφή τίθεται αυτόματα σε κίνηση ο λογισμός, και αναπτύσσεται η αντιληπτική ικανότητα, η ευαισθησία και η φαντασία του ατόμου.

Συγγραφείς:
Μ. Ι. Μπαχαράκης


ISBN: 978-960-7016-11-9 Έκδοση: 1993 Αριθμός Σελίδων: 192 (Α4) Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ